Scroll Top

Savremena košarka

savremena košarka

Savremeni svet košarke karakteriše vreme brzih i dinamičnih promena. Kultura modernog sporta je obeležena pobedom po svaku cenu, a uzrasna kategorija vrhunskih košarkaša se neprekidno pomera ka mlađima godinama. Broj i raznovrsnost sportskih programa namenjenih deci svakodnevno raste kao i broj dece koja se u njih uključuju.

san-diego-geabc0fb8d_1920

Neki programi su koncipirani da pružaju maksimum zabave, igre i druženja, uz aktivnosti usmerene na razvoj bazičnih fizičkih, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, uz adekvatno psihološko sazrevanje dece. Sa druge strane, napredak nauke i tehnologije u svim sferama društvenog života, otvorio je prostor treninga mlađih kategorija koji je usmeren isključivo na postizanje vrhunskih rezultata i formiranja budućih sportskih šampiona.

Košarka je polistrukturalna sportska grana, što podrazumeva variranje uslova u kojima se odvija motorička aktivnost. Dinamičnost košarke kao igre i neograničen broj motoričkih kretnji i uslova u kojima se one odvijaju čine košarku multidisciplinarnim područjem, koje zahteva povezivanje i sintezu znanja i dostignuća iz različitih naučnih oblasti.

košarka

Zbog enormne popularnosti košarke na svim kontinentima, naročito među mladima, ona pruža višestruke mogućnosti kao sredstvo fizičkog vaspitanja i pripremanja za budući zdrav i kvalitetan život, pa su ciljevi i zadaci studiranja i proučavanja košarkaške igre, sami za sebe ilustrativni (Bar-Orr, 1989).

 

 

 

Tekst napisao:

prof. dr Nenad Trunić

Profesor FFKMS, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Reference:

Bar-Orr, O. (1989). Trainability of prepubescent children. Phy Sports Med, 17, 65-83.

Laver, L., Kosaoglu, B., Cole, B., Arundale, A., Bytomski, J, Amendola, A. (2020). Basketball Sports Medicine and Science. Berlin (Germany): Springer-Verlag GmbH, DE

Mišigoj-Duraković, M. (2007). Kinantropologija-biloški aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet.

Trunić, N. (2007): Trening mladih košarkaša različitih uszrasnih kategorija. Beograd: Visoka škola za sport.

Trunić, N. (2018). Osnovne košarkaške veštine. Beograd: Univerzitet Singidunum

Trunić, N. & Mladenović, M. (2014b). Prepoznavanje talenata i selekcijski proces za vrhunska košarkaška postignuća, in: Jukić, I., Gregov, C., Šolaja, S., Milanović, L. &

Trunić, N. & Mladenović, M. (2014c). Importance of selection in basketball, Sport – Science & Practice, 4 (2), 65-81.

Related Posts

Leave a comment