analitika u sportu

U savremenom sportu, analitika je postala neizostavan deo odlučivanja u mnogim timovima i organizacijama. U košarci, posebno na profesionalnom nivou,…