Scroll Top

Pravila korišćenja

Koriscenjem bilo kog dela www.sportzin.rs portala automatski prihvatate sva važeća pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, pa sa se smatra da su korisnici korišćenjem www.sportzin.rs ili bilo kog njegovog dela u svakom trenutku upoznati sa pravilima korišćenja, kao i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovog portala i da su ih razumeli u celosti. Ni jedan deo www.sportzin.rs portala ne može se koristiti u nezakonite svrhe.

Svi korisnici imaju pravo da besplatno koriste sadržaj www.sportzin.rs portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Pristupu www.sportzin.rs portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.

Portal www.sportzin.rs se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice.

Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo portala bez pisane saglasnoti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava portala www.sportzin.rs U slučaju povrede autorskih prava, portal www.sportzin.rs u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.

Bez prethodnog pisanog odobrenja, korisnik može preuzimati informacije i material i čuvati na disku računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.

Portal www.sportzin.rs će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povredjeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa portala.

Portal www.sportzin.rs sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Portal www.sportzin.rs ne snosi odgovornost za sadržinu web stranica izvan svog portala.

Kada je reč o interaktivnim sadržajima (komentarima posetilaca), portal www.sportzin.rs zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povreduje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koje su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Portal www.sportzin.rs ne odgovara za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

Portal www.sportzin.rs štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Portal se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Portal objavljuje video fajlove koji su locirani na serverima YouTube.com. Video fajlovi koji su označeni kao ‘’Related’’ postavljeni su o automatizmu YouTube softvera na koji www.sportzin.rs nema niti može imati uticaja, samim tim www.sportzin.rs nije odgovoran za sadržaje ovih video fajlova.

Portal www.sportzin.rs zadržava puno pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila.

Leave a comment