Scroll Top

Knjiga: Dečje igre i sport

Dečje igre i sport

Autori: prof. dr Predrag Nemec, prof. dr Vesna Nemec

Kratki opis knjige: Iako ranije često zapostavljan i pogrešno interpretiran, proces vaspitavanja igrom nalazi svoje mesto u svim pedagoškim i sportskim oblastima. Tako, igra i dečji sport imaju svoje jasno vidljive benefite, koji se ogledaju u socijalizaciji, pozitivnoj identifikaciji i oslobađanju nakupljene energije bez posledica po učesnike, ali i u sticanju znanja, razvijanju stavova, veština, vrednost i pozitivnih emocija deteta. Posebna prednost udžbenika leži u jednostavnosti objašnjena teorijskih dostignuća, praktičnoj potkrepljenosti uspešnog stasavanja dece, ali i u inovativnom pristupu u sportskom vaspitavanju. Ovaj jedinstveni spoj stečenih teorijskih i praktičnih znanja putem igre olakšava objašnjenje očekivanih i predupređivanje mogućih neželjenih pojava u dečjem sazrevanju, pa može predstavljati korisno sredstvo za sve pedagoge, profesore fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, trenere, roditelje i druge učesnike u radu sa decom.

Iz svih ovih razloga autori su za potrebe FFKMS, jedinog fakulteta za sport na Univerzitetu Singidunum napisali ovaj udžbenik.

Možete preuzeti pdf verziju knjige na linku: https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43317-decije-igre-i-sport

Related Posts

Leave a comment