Scroll Top

Knjiga: Fizičko vežbanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Vesna Nemec

Autor: prof. dr Vesna Nemec

Opšte je poznato i prihvaćeno stanovište da vežbanje doprinosi fizičkom i mentalnom blagostanju dece i odraslih, imali oni smetnje u razvoju ili ne. Nova istraživanja i metode vežbanja dokazale su pozitivan uticaj fizičke aktivnosti na ljude u svim dobima, а posebno na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Uticaj se manifestovao na više produktivnih načina i bio od ključnog značaja za lakše funkcionisanje i snalaženje ovih osoba u svakodnevnom životu.

Danas se osnovna nastava fizičkog vaspitanja ove dece zasniva na zadovoljenju potrebe za kretanjem u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja, odnosno, što uspešnije korekcije postojećih deformiteta. Cilj je takođe da se deci izmami osmeh, zadovoljstvo pripadanja grupaciji a pre svega želja za ponovnim dolaskom na vežbanje. Uloga profesora fizičke kulture ima važnu ulogu u njihovom životu i vežbanju a posebno u ulasku među svet redovne populacije. Za tako nešto, neophodno je, da detaljno poznaje oštećenja  sa kojima se najćešće susrećemo, program vežbanja i metode rada, kako bi imao uspeha u radu sa  decom ovog  profila.

Iz tog razloga autorka je za potrebe FFKMS, jedinog fakulteta za sport na Univerzitetu Singidunum napisala ovaj udžbenik.

Možete preuzeti pdf verziju knjige na linku: https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43108-fizicko-vezbanje-dece-sa-smetnjama-u-razvoju-i-invaliditetom

Related Posts