Sport i biznis

Sistem sporta u Republici Srbiji ima uspostavljen sistem podrške vrhunskim sportistima koji su se već dokazali na svetskim „borilištima“ kroz…

Sportske kompanije su usmerile svoje interesovanje prema sportovima tražeći način kako da ponude svoje proizvode novim ciljnim grupma. Analizirajući sportove,…

Prepoznatljivost jednog brenda se najbolje može videti kroz vrhunskog sportistu koji ga promoviše. Nike je potpisao sponzorski ugovor sa Majkl…

Kada je reč o sponzorstvu, mnogi izvori govore u prilog tome koliko je sponzorstvo značajno i izraženo u oblasti sporta….

Studija slučaja – Nacionalni muzej sporta Švedske, Stockholm U glavnom gradu Švedske nalazi se „Nacionalni muzej sporta Švedske“ u kojem…

Postoje uspešne žene na čelu ili visokim pozicijama državnih organizacija, kao i velikih kompanija. One su po raznim istraživanjima stekle…

Uspešni sportisti često uspešno prelaze u biznis nakon završetka karijere, poput Venusa i Serene Vilijams, Megi Džonsona i Džordža Foremana….

Sve je više naučnika koji smatraju da je ljudsko telo dostiglo svoj maksimum. Međutim, sportska industrija nameće potrebu za obaranjem…