kondicija

                Sport nije izolovani entitet koji postoji u vakumu. Umesto toga, duboko je isprepletan sa duhom vremena (zeitgeist), duhom određenog…