Psihologija

Sport i zdravlje su nesumnjivo nerazdvojivi saveznici u putovanju ka kvalitetnijem i ispunjenijem životu. Kroz vekove, sport je bio istinska…

Velikih 5 crta ličnosti predstvalja dominantan model objašnjavanja i predviđanja ponašanja u psihlogiji individualnih razlika. U ovom modelu bazična struktura…

Rezultati studija kolektivne kreativnosti pokazuju da kod strogo selektovanih i visoko kreativnih grupa kvalitet komunikacije i interakcije članova grupe leži…