Scroll Top

Povezanost mentalne čvrstine i fizičkih karakteristika boksera sa osobinama ličnosti iz modela velikih pet

pexels-rodolfo-clix-1575381

Velikih 5 crta ličnosti predstvalja dominantan model objašnjavanja i predviđanja ponašanja u psihlogiji individualnih razlika. U ovom modelu bazična struktura ličnosti može se opisati pomoću pet širokih domena odnosno dimenzija:  neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost prema iskustvu, saradljivost, savesnost.  Ovaj model bi se najlakše mogao objasniti kroz pet pitanja na koja pomenute dimenzije nude odgovor kada se radi o ponašanju svakog pojedinca.  Otvorenost odgovara na pitanje: „Koliko je osoba otvorena za nova iskustva?„  Savesnost: „Koliko je osoba disciplinovana i spontana?“  Ekstraverzija: „“Koliko je osoba društvena?“  Saradljivost:  „Koliko je izražena tendencija da bude saosećajn i kooperativn?“ Neuroticizam: „Koliki je stepen emocionalne stabilnosti kao i način na koji osoba doživljava negativne emocije?“

Mentalna čvrstina (mentalna oštrina) manifestuje se kroz čvrst i krut stav, uravnotežen realizam, hladan i racionalan odnos bez emocionalnosti i sentimentalnosti. Odlike su praktičnost, zrelost i realan temperament. Kada je ova crta izražena kod sportiste postoji spremnost da se prihvati teškog zadatka, ne demorališe se lako, ne povređuje ga kritika, čak mu ni ohrabrenje nije potrebno.  Određena je  u velikoj meri ličnim iskustvom i životnom sredinom pa se opravdano smatra i da se izgrađuje kroz sport i prilično precizno diskriminiše vrhunske  od prosečnih sportista i nesportista.

U nedavnoj studijišpanskih istraživača na bokserima nacionalnog nivoa takmičenja, dobijena je značajna i jaka korelacija između faktora saradljivosti  i testa izdržljivosti , kao i, jaka pozitivna korelacija između neuroticizma i ukupne mentalne čvrstine kao i njenih subdimenzija  kontrole, i postojanosti. Rezultati ove studije sugerišu da je  neuroticizam kao faktor ponašanja ličnosti su povezan sa mentalnom čvrstinom, dok je saradljivost povezana sa mišićnom izdržljivošću. Ukupno gledano, razvijena  i mentalna čvrstina i izdržljivost neophodni su sa postizanje vrhunskih rezultata u boksu.

Rezultati ove studije prave vezu i opravdavaju buduća dublja istraživanja relacija karakteristika kretanja i psiholoških karakteristika, kao i njihov uticaj na sportski rezultat.

Tekst napisao:

Doc. dr Miloš Milošević, profesor na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, koji je jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum.

Related Posts

Leave a comment