Psihologija

Velikih 5 crta ličnosti predstvalja dominantan model objašnjavanja i predviđanja ponašanja u psihlogiji individualnih razlika. U ovom modelu bazična struktura…

Rezultati studija kolektivne kreativnosti pokazuju da kod strogo selektovanih i visoko kreativnih grupa kvalitet komunikacije i interakcije članova grupe leži…