sportska medicina

Poznato je da umerena fizička aktivnost pozitivno utiče na kardiovaskularni sistem i zdravlje uopšte. Međutim, mladi sportisti, koji se svakodnevno…

Opšte je poznato da je fizička aktivnost jedan od najbitnijih faktora za zdravlje, što su još u antičko doba i…