empatija

Rezultati studija kolektivne kreativnosti pokazuju da kod strogo selektovanih i visoko kreativnih grupa kvalitet komunikacije i interakcije članova grupe leži…