Košarka

Brzina i agilnost su označeni kao veoma značajni faktori aktivnog vremena u igri kod košarkaša Prve NCAA divizije (Hoffman et…

Maksimalna snaga kod košarkaša je najčešće iskazivana preko 1RM u grudnom potisku, čučnju i izbačajima. Testovi su se koristili za…