fizičko vežbanje

Zagonetni uticaj lunarnih ciklusa, na različite prirodne fenomene, od plime i oseke okeana do drevnog folklora i mitologije, zaokuplja ljudsku…

Vrlo često se susrećemo sa pitanjem da li je deci mesto u teretani. Da li mladi sportisti treba da se…

Model razvojnog kontinuuma motorike, koji su razvili Gallahue i Ozmun (2012) predstavlja koncept celoživotnog motoričkog ponašanja koji je svojstven specifičnim…

Opšte je poznato da je fizička aktivnost jedan od najbitnijih faktora za zdravlje, što su još u antičko doba i…