Scroll Top

Misterije Meseca: otkrivanje povezanosti lunarnog ciklusa, ljudskog sna i fizičkih performansi

fizičko vežbanje i mesec

Zagonetni uticaj lunarnih ciklusa, na različite prirodne fenomene, od plime i oseke okeana do drevnog folklora i mitologije, zaokuplja ljudsku radoznalost milenijumima. Posebno je izraženja radoznalost kada je u pitanju ovaj uticaj u domenu zdravlja, tako da istraživači istražuju potencijalnu vezu između lunarnih ciklusa i ljudskog blagostanja, sa posebnim fokusom na kvalitet sna i fizičkih performansi . Međutim, pitanje lunarnih efekata na ljudsko zdravlje još uvek je otvoreno za debatu.


Neke studije sugerišu da lunarni ciklusi mogu uticati na kvalitet i trajanje sna odnosno poremećaje sna koji se javljaju tokom određenih lunarnih faza. Postoje i studije u kojima nije pronađen ovakav efekat, makar ne u značajnoj meri. Slično, postoje studije koje izveštavaju o povezanosti između perioda oko punog meseca i povećane prevalencije anksioznosti i depresije, stope umora, čak i sniženje nivoa noćnog melatonina. Sve veći broj istraživanja istražuje potencijalni uticaj lunarnih ciklusa na fizičke performanse i nivoe aktivnosti sa nalazima koji sugerišu varijacije u performansama vežbanja u različitim lunarnim fazama. Međutim, postoje takođe i studije u kojima ovaj efekat nije pronadjen.


Ova neujednačenost u nalazima u izvesnoj meri može se pripisati neujednačenosti metodologije koja se koristi u pomenutim istraživanjima. Zbog uočenih manjkavosti istraživačke prakse, međunarodna grupa istraživača sprovela je preglednu studiju, sa ciljem rasvetljavanja vezu između lunarnih ciklusa i zdravlja ljudi. Baveći se metodološkim izazovima i predlažući standardizovan pristup autori su nastojali da otvore put budućim istraživačkim poduhvatima koji će razotkriti misterije uticaja Meseca na ljudsko ponašanje i zdravlje.


Rezultati studije objavljeni su nedavno u časopisu Biological Rhythm Research. Osnovni zaključak je da do danas sprovedene brojne studije nude uvid u potencijalni uticaj lunarnih ciklusa na kvalitet sna i fizičke performanse ljudi. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja ove teme, dok predložen metodološki okvir predstavlja mogućnost za ujednačavanje nalaza različitih studija i donošenje relevantnijih zaključaka.

Tekst napisao:  doc. dr Miloš Milošević

Profesor FFKMS, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum


Više se može pročitati na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09291016.2023.2290628#:~:text=This%20review%20summarizes%2017%20studies,physical%20activity%20showed%20conflicting%20results .

Reference:
Narimen Yousfi, Morteza Jourkesh, Milos Milosevic & Karim Chamari (2023) Mysteries of the moon: unraveling the connection between lunar cycles and human sleep and physical performance, Biological Rhythm Research, DOI: 10.1080/09291016.2023.2290628

Related Posts

Leave a comment