Scroll Top

Vežbe sa opterećenjem u radu sa decom – da ili ne?

pexels-karolina-grabowska-4498553

Vrlo često se susrećemo sa pitanjem da li je deci mesto u teretani. Da li mladi sportisti treba da se uključe u program treninga sa tegovima/opterećenjem? Iako podizanje tegova (opterećenja) možda nije pravo ili prijatno za svako dete, nema razloga zašto ne može neko da se bavi ovakvom vrstom fizičke aktinosti ili vežbanja.

Iz iskustva u radu sa decom, njihove reakcije i stavovi se menjaju. Kroz uključivanje u vežbanje, njihovo samopouzdanje naglo raste, a fizička snaga od nepostojeće postaje vrlo impresivna. Ovakav vid promene je posebno prisutan kod kod dece koja su navikla da budu neaktivna ili kod dece koja imaju veću telesnu težinu. Izuzetno je vidna dodatna promena motivacije.

Pored pozitivnih iskustava, sama ideja o uključivanju dece u trening snage i rad sa opterećenjem, odrasle ljude (roditelje, respektivno) čini nervoznim i nepoverljivim. Roditelji, vrlo često, imaju adekvatna i brižna pitanja: „Da li je za decu bezbedno da podižu tegove i rade sa bilo kakvim opterećenjem? Šta ako se moje dete povredi? Da li je detetu snaga zaista neophodna? ..“

Da – snaga je neophodna. Da, trening sa opterećenjem je neophodan. Postoji veliki broj razloga da se dete uvede u trening snage.

Većina dece, u današnje vreme, nije dovoljno jaka. Manje su fizički aktivni nego li u ranijim godinama. Nedostatak snage i fizičke aktivnosti možete videti u svakodnevnom životu – u položaju tela koji deca imaju kada sede za stolom ili kada drže u rukama mobilne telefone. Uočavajući loše držanje na putu ste da razumete i prihvatite da je muskulatura vašeg deteta slaba. Dete koje nije u mogućnosti da izdrži i održi pravilno držanje tela, ne poseduje adekvatnu snagu mišića. Takođe, pored nedostatka snage, dominantna je slaba ravnoteža, narušena koordinacija i mišićna izdržljivost je na nezavidnom nivou.

Prema rečima Dr Alena Asforta (Dr Allen Ashforth), „u poslednjih 20 godina prakse, prevalencija „prednjeg držanja glave“ je postala dominantna, kako kod mladih, tako i kod odraslih. Kako je nekada ova vrsta deformiteta bila retka pojava na izveštajima sa pregleda posturalnog statusa, danas je postala sve češća. Učestalo korišćenje računara, video igrica, mobilnih telefona, tableta i opšta neaktivnost, pokretači su ove posturalne distorzije. Glava se pomera ka napred usled vrlo čestih položaja putem kojih se gleda u ekran, dešava se skraćenje fleksora i slabljenje ekstenzora vrata. Povećana napetost mišića vrata dovodi do svih vrsta zdravstvenih tegoba, uključujući: bol u vratu, bol u gornjem delu leđa, grčeve, glavobolje, slabost mišića, smanjen vitalni kapacitet pluća, ..“

Možda će se postaviti pitanje da li će igra napolju doprineti povećanju snage kod dece.. Da li su trening snage i druge vrste treninga sa opterećenjem neophodni za rad sa decom? Činjenica je da ne postoji zamena za radost i dobru energiju koju igra nosi sa sobom i kako utiče na decu, ali za dobar i kvalitetan razvoj posturalnog statusa, predložena vrsta treninga je rešenje koje daje odličnu zdravstvenu i razvojnu podlogu za svako dete.

Primarna prednost treninga sa opterećenjem u radu sa decom je izgradnja dobre mišićne strukture celog tela i adekvatna stabilnost zglobova. Kroz vežbe jačanja, kretanje dece će biti poboljšano, ali i zauzimanje različitih statičnih položaja (sedenje, stajanje, ..). Ovakva vrsta treninga utiče i na poboljšanje koordinacije, pomaže u prevenciji od povreda, doprinosi unapređenju snage, brzine i izdržljivosti. Navedene prednosti ovog tipa treninga se ne odnose samo na slabu i neaktivnu decu, već važe za svako dete (bez obzira da li je sportista ili ne).

Ono što je najvažnije, plan i program obuke za mlade za učešće u treningu sa opterećenjem, može da inspiriše dete da živi vrlo aktivan i zdrav način života. Poboljšanje mišićne kondicije i sastava tela, poboljšanje mineralizacije kostiju, smanjenje lipida u krvi, samo su neki od benefita koje sa sobom nosi trening, kako navode mnogobrojna istraživanja (Kraemer, 2005; Stricker et al, 2020; Davis, 2023; Samnishanth et al, 2023).

Tekst napisala:

dr Slađana Rakić, profesor na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

  1. Stricker, P. R., Faigenbaum, A. D., McCambridge, T. M., LaBella, C. R., Brooks, M. A., Canty, G., … & Peterson, A. R. (2020). Resistance training for children and adolescents. Pediatrics145(6).
  2. Kraemer, W. J., & Fleck, S. J. (2005). Strength training for young athletes. Human Kinetics.
  3. Davis, K. (2023). Is strenght training safe for kids and teens (https://health.choc.org/is-strength-training-safe-for-kids-and-teens/)
  4. Samnishanth, R., Turley, R., Wojcik, S. (2023). (https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=1&contentid=1187)

Related Posts

Leave a comment