Scroll Top

Knjiga: Osnove atletike – teorija i metodika

Knjiga Atletika

Autori: dr Ivan Ćuk, dr Slađana Rakić

Kratki opis knjige: 

Jedan od osnovnih ciljeva ovog udžbenika je da približi i pojednostavi osnovne atletske discipline budućim profesorima fizičkog vaspitanja i atletskim trenerima. Udžbenik je podeljen na četiri osnovna dela koji čine discipline trčanja, skakanja, bacanja, kao i višeboja i hodanja. Svaki od četiri osnovna dela, sastoji se od pojedinačnih atletskih disciplina, a svaka disciplina je podeljena na osnovna poglavlja: istorijski razvoj discipline, tehnika discipline i metodika učenja discpline.

Na kraju svakog poglavlja, nalaze se pitanja za proveru znanja i literatura. Sadržaj udžbenika je vrlo lak za razumevanje. On je, prvenstveno, namenjen studentima Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerziteta Singidunum, sa ciljem pripreme ispita iz predmeta Atletika. Međutim, udžbenik može da posluži i studentima srodnih fakulteta kao dopunski udžbenik za pripremu istog predmeta. Pored studenata, sportski treneri iz drugih sportskih grana i disciplina, takođe, mogu koristiti ovaj udžbenik sa ciljem pripreme svojih sportista različitih uzrast

Iz tog razloga autori su za potrebe FFKMS, jedinog fakulteta za sport na Univerzitetu Singidunum napisali ovaj udžbenik.

Možete preuzeti pdf verziju knjige na linku: https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43094-osnove-atletike-teorija-i-metodika

Related Posts

Leave a comment