Scroll Top

Knjiga: Sportski turizam

sportski turizam knjiga

Autori: Dušan Borovčanin i Miha Lesjak

Kratki opis knjige: Knjiga Sportski turizam čiji su autori profesori Dušan Borovčanin sa Univerziteta Singidunum iz Beograda i profesor Miha Lesjak sa Fakulteta za turizam, Univerziteta Turistica iz Portoroža predstavlja iskorak u razumevanju i povezivanju dve utemeljene naučne oblasti, oblasti sporta i turizma. Ova knjiga je jedan od retkih materijala koji ovu tematiku obrađuju na srpskom jeziku i stoga predstavlja dodatnu vrednost za sve čitaoce sa srpskog govornog područja, budući da u ovoj oblasti dominira literatura na engleskom  jeziku. Knjiga sadrži i 2 inovativna elementa u odnosu na većinu udžbenika u Srbiji. Svako poglavlje počinje sa studijom slučaja koja se odnosi na gradivo koje se obrađuje u okviru poglavlja, dok se svako poglavlja završava sa intervjuima i iskustvima profesionalaca koji se bave tom tematikom na odgovorinim pozicijama u privredi i sportu. Namenjena je pre svega studentima dva fakulteta u Srbiji i Sloveniji, ali i svim drugim zainteresovanim pojedincima koji istražuju ovu oblast ili se njom bave na praktičan način

Fakultet za sport u Srbiji koji koristi ovaj udžbenik je FFKMS, jedini fakulet za sport na Univerzitetu Singidunum.

Možete preuzeti pdf verziju knjige na linku: https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43819-sportski-turizam

Related Posts