Scroll Top

Knjiga: Teorija i metodika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Teorija i metodika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Autor: prof. dr Aleksandar Gadžić

Fizičko i zdravstveno vaspitanje jeste jedan od esencijalno važnih predmeta u nastavi osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja učenika.

Relevantnost fizičkog vaspitanja potvrđuje i Odluka Evropskog parlamenta iz novembra 2007. godine gde se u preambuli Odluke ukazuje da je fizičko vaspitanje “jedini školski predmet, koji pokušava da pripremi decu za zdrav život i fokusira se na njihov celokupan fizički i mentalni razvoj, i da prenose važne društvene vrednosti kao što su pravičnost, samodisciplina, solidarnost, timski duh, tolerancija i fer-plej …” i zajedno sa sportom smatra se “jednim od najvažnijih oruđa socijalne integracije”

Pomenuta Odluka predstavlja formalnu potvrdu značaja rezultata desetina naučnih istraživanja u kojima su potvrđeni brojni pozitivni aspekti nastave fizičkog vaspitanja, od benefita za zdravlje dece i omladine do boljeg školskog uspeha i značajnog smanjenja problematičnih ponašanja učenika.

Tematske celine aktuelnog udžbenika su koncipirane tako da omoguće uvid u važnost fizičkog vaspitanja i obrazovanja od najranijih zajednica čoveka do bezbednosnih aspekata nastave.

S obzirom na jednu od osnovnih ambicija ovog rukopisa, da na jednostavan i logičan način približi problematiku područja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, kao i svih elemenata koji čine to područje, udžbenik obuhvata 14 poglavlja koja su osmišljena tako da se u potpunosti pokrije obimno gradivo ovog dvosemestralnog predmeta koji treba da predstavlja krunu obrazovanja studenata na smeru Fizičko vaspitanje i sport.

Iz tog razloga autor je za potrebe FFKMS, jedinog fakulteta za sport na Univerzitetu Singidunum napisao ovaj udžbenik.

Možete preuzeti pdf verziju knjige na linku: https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43034-teorija-i-metodika-fizickog-i-zdravstvenog-vaspitanja

Related Posts