2024 April

Sistem sporta u Republici Srbiji ima uspostavljen sistem podrške vrhunskim sportistima koji su se već dokazali na svetskim „borilištima“ kroz…

Videvši dati naslov, veliki broj ljudi bi odreagovao rečenicom – „Naravno da ima pozitivan aspekt, to se ne pita“. Delimično…