Scroll Top

Primena Kaizen metode u menadžmentu sporta

pexels-gustavo-fring-6285116

Kaizen dolazi od dve japanske reči: „kai“, što znači promena, i „zen“, što znači dobro. Zajedno, Kaizen se prevodi kao „promena na bolje“ ili „kontinuirano poboljšanje“. Razvijen je u Japanu posle Drugog svetskog rata, kada je zemlja bila fokusirana na obnovu svoje privrede i industrije (Imaj.M., 1986). Kaizen naglašava važnost malih, postepenih promena u procesima i sistemima kako bi se vremenom postigla poboljšanja. Uključuje sve zaposlene u organizaciji, od najvišeg menadžmenta do radnika na prvoj liniji, u identifikovanju problema, predlaganju rešenja i implementaciji promena.

Primenjivost Kaizen metode u menadžmentu sporta je rasprostranjena pojava sa velikim sa velikim društvenim i kulturološkim značajem. Globalizacijske promene utiču i na sport kao društveni i ekonomski fenomen koji je sklon velikim i naglim promenama. Stoga predstavlja i rizik za menadžment i same sudionike u sportu- igrače. Primena Kaizen metode u sportu i sportskoj industriji je podsticanje individualnog učešća i stalnog usavršavanja kroz jasnu i detaljnu proceduru koja je prilagođena stvarnim zahtevima svakog profesionalnog sportiste (Jotov,Ratkovic,2024).

Obeležja uticaja ekonomske globalizacije na sport podrazumevaju razmatranje sporta kao globalnog javnog dobra u okviru trenutnih slabosti upravljanja svetskim sportom i mogućnosti predviđanja radikalnog preusmeravanja u organizaciji svetskog sportskog sistema (Ratković, 2018).

Navedene promene imaju značajan uticaj u sportu i sportskim aktivnostima, a uspeh se sada određuje isključivo novčanom vrednošću. Kaizen metoda može poboljšati efikasnost svakog pojedinca, svakog sportiste, pa čak sportske organizacije.On može poboljšati atletske performance, timski rad i delovati na celokupan uspeh. Kao tim, menadžment sportske organizacije može brže da ispuni postavljene ciljeve uz primenu odgovarajuće Kaizen-a metode, sa kvalitetnim postavljanjem operativnog i logističkog menadžmenta, te sa postepenim i kontinuiranim unapređenjem sastava i organizacije svog poslovanja. Širenje Kaizen metode izvan zemlje porekla je moćan alat koji ima za cilj racionalizaciju i efektivno korišćenje svih raspoloživih resursa. Cilj Kaizen tehnike je stalno usavršavanje, čime se eliminišu svi nerealni faktori koji utiču na to kako se postižu sportske vrednosti, kao što su rezultati (Jotov, Ratković, 2024). Sportisti i timovi mogu da se fokusiraju na mala, postepena poboljšanja u različitim aspektima svojih performansi, kao što su tehnika, snaga, kondicija, strategija i mentalna priprema. Konzistentnim traženjem načina da postanu bolji, sportisti mogu poboljšati svoje veštine i postići viši nivo performansi.

  • Postavljanje ciljeva: Postavljanje specifičnih, merljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih (SMART) ciljeva je važan aspekt Kaizen metode u sportu. Postavljanjem ciljeva i redovnim procenom napretka, sportisti mogu ostati motivisani i fokusirani na svoj napredak.
  • Obuka i praksa: Kaizen naglašava važnost namerne prakse i kontinuirane obuke za usavršavanje veština i poboljšanje performansi. Sportisti mogu imati koristi od razlaganja složenih veština na manje komponente, doslednog vežbanja i traženja povratnih informacija kako bi izvršili prilagođavanja i poboljšanja.
  • Povratne informacije i refleksija: Sportisti mogu primeniti Kaizen princip refleksije tako što će pregledati svoje performanse, identifikovati prednosti i oblasti za poboljšanje i prilagoditi svoj trening i pripremu u skladu sa tim. Treneri mogu pružiti vredne povratne informacije kako bi pomogli sportistima da rastu i da se razvijaju.
  • Timski rad i saradnja: U timskim sportovima, Kaizen metoda može da podstakne kulturu saradnje, komunikacije i stalnog usavršavanja među članovima tima. Radeći zajedno, postavljajući zajedničke ciljeve i podržavajući rast jedni drugih, timovi mogu postići veći uspeh.
  • Mentalna priprema: Mentalna čvrstina, fokus i otpornost su suštinski aspekti atletskih performansi. Sportisti mogu da koriste Kaizen pristup da razviju mentalne veštine, kao što su vizualizacija, postavljanje ciljeva, pozitivan razgovor sa sobom i svesnost, kako bi poboljšali svoje performanse pod pritiskom.

Primenom principa Kajzena u sportu, sportisti i timovi mogu da teže ka stalnom usavršavanju, da maksimiziraju svoj potencijal i postignu uspeh.

Tekst napisala:

dr Tamara Ratković, profesor na FFKMS, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Literatura:

  1. Imaj.M., 1986. KAIZEN – The Key To Japan’s Competitive Success, by The Kaizen
  2. Jotov.M., Ratković.T., A proposal for applying the Kaizen method in youth and professional sports, Baština, 2024.
  3. Nešić.M., 2014. Kaizen kao poslovna filozofijau sporstkim organizacijama, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
  4. Ratković.T.,2018. Razvojne mogućnost sporta kao sastavnice nacionalnog gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju, doktorski rad, Zadar

Leave a comment