Scroll Top

Izazovi u definisanju sistema finansiranja vrhunskog sporta u Republici Srbiji

pexels-pixabay-210679

Sistem sporta u Republici Srbiji ima uspostavljen sistem podrške vrhunskim sportistima koji su se već dokazali na svetskim „borilištima“ kroz postizanje rezultata koji su prepoznati Nacionalnom kategorizacijom sportova i sportista ali i dalje postoje Izazovi u definisanju sistema finansiranja vrhunskog sporta u Republici Srbiji. Podrška u sufinansiranju programa vrhunskih sportista je ograničena visinom finansijskih sredstava koja se mogu odvojiti iz budžeta Republike Srbije tako da mnogi koji ispunjavaju određene kriterijume nisu u mogućnosti da koriste ove benefite, a posebno ne oni koji su tek perspektivni i koji tek treba da razviju svoje takmičarske kapacitete i potencijale.

Međutim kako su većina sportskih klubova danas nalaze u veoma teškoj finansijskoj situaciji stiče se utisak nedovoljne brige javnih vlasti za vrhunski sport u Republici Srbiji jer po Zakonu o sportu brigu o sportskim klubovima teba da vode jedinice lokalnih samouprava. Podrška programima vrhunskih sportistia na svim nivoima vlasti nije podjednako uređena pa smo zato kao mala zemlja sa veoma ograničenim ljudskim resursima i zbog same demografske slike Republike Srbije izgubili ili propustili da podržimo određene vrhunske sportske talente koji nisu dobili svoju šansu i nisu se ostvarili kao neko ko je postigao vrhunski sportski rezultat. Zbog svega navedenog prepoznata je potreba povezivanja različitih činioca sistema sporta, rad na uspostavljanju sistema podrške programima iz oblasti sporta na osnovu startegije razvoja sporta na Republičkom nivou tako i programa razvoja sporta na nivou jedinica lokalnih samouprava i drugih strateških dokumenata.

Ovako harmonizovan sistem je počeo da se uspostavlja od 2008 godine kada je ustanovljen sistem finansijske podrške identifikovanim talentima i konačno kroz programsko finansiranje došlo se do toga da svi oni koji su ispunjavali kriterijume na osnovu već postignutih vrhunskih sportskih postignuća su finansijski podržani što kasnije i je dovelo do činjenice da imamo ekspanziju vrhunskih rezultata i to naročito u pojedinačnim sportovima. Međutim ovakav vid sistemske, finansijske podrške vrhunskim sportistima se nije dogodio i na nižem nivou vlasti kao što su to jedinice lokalnih samouprava pa tako mnogi talenti nisu dobili svoju šansu i jednostavno su nestali sa mape potencijalnih kandidata za postizanje vrhunskih rezultata. Strateškim dokumentom iz 2009 godine koji je tada izradilo Ministarstvo omladine i sporta bilo je predviđeno da se krene u finansijsku podršku programa priprema  sportista u ekipnim sportovima ali i u realizaciju finansiranja programa priprema i učešća na takmičenjima za sportiste koji su u to vreme dolazili uglavnom iz pojedinačnih sportova kao što su Ivana Španović, Milica Mandić, Ivana Maksimović, Zorana Arunović, Asmir Kolašinac, Emir Bekrić, Mihail Dudaš, Velimir Stjepanović, Davor Štefanek, Viktor Nemeš, Aleksandar Maksimović, Kristjan Fris, Aleksandar Kukolj i mnogi drugi. Nekoliko godina kasnije upravo su ovi sportisti  postali naši heroji postižući vrhunske rezultate kao što je osvajanje medalja na Olimpijskim igrama.

Dakle sistemska podrška vrhunskom sportu je počela i ona gravitira na Republičkom nivou jer se danas sport finansira po principima i modelu koji je postavljen te 2008. godine i ovo je još jedan pokazatelj koliko je važan kontinuitet u realizaciji impementacije određenog sistema.  Ali na žalost tu je ceo proces stao jer obuhvat podrške potencijalnim osvajačima medalja na velikim međunarodnim prvenstvima se nije podjednako proširio na nivoe jedinica lokalnih samouprava i zato se ukazuje na potrebu da se čitav proces unapredi kroz definisanje novog koncepta podrške.

U narednim razmatranjima ćemo analizirati poziciju finansiranja programa sportskih klubova čiji se programi delom sufinansiraju od strane jedinica lokalnih samouprava, a delom od pomoći države i javnih preduzeća, donacija, sponzorstva, TV prava i dr. Da li je ovakav sistem finansiranja sportskih klubova dobar, da li je održiv i da li se klubovi danas finansiraju u skladu sa njihovim stvarnim potrebama, da li je potrebna intervencija države u smislu finansijske podrške klubovima biće tema narednih razmatranja?

Autor:

Dragan Atanasov

Profesor na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, koji je jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Leave a comment