sport

Digitalna tehnologija je unapredila funkcionisanje sportske industrije. Medijske kompanije sada imaju bolje snimke sportskih takmičenja, sponzori se mogu grafički ubaciti…