košarka

košarka gipkost

Pojam „motorički“podrazumeva ukupnost čoveka (biološku, psihološku, socijalnu i kulturnu), posmatranu sa aspekta mogućnosti da se prvenstveno kroz udeo mišićnih naprezanja…

Brzina i agilnost su označeni kao veoma značajni faktori aktivnog vremena u igri kod košarkaša Prve NCAA divizije (Hoffman et…

Maksimalna snaga kod košarkaša je najčešće iskazivana preko 1RM u grudnom potisku, čučnju i izbačajima. Testovi su se koristili za…

U savremenom sportu, analitika je postala neizostavan deo odlučivanja u mnogim timovima i organizacijama. U košarci, posebno na profesionalnom nivou,…