Kondicija

Zagonetni uticaj lunarnih ciklusa, na različite prirodne fenomene, od plime i oseke okeana do drevnog folklora i mitologije, zaokuplja ljudsku…

                Sport nije izolovani entitet koji postoji u vakumu. Umesto toga, duboko je isprepletan sa duhom vremena (zeitgeist), duhom određenog…

            Skijanje je fizička aktivnost koja je tokom godina postala popularan oblik rekreacije i sporta širom sveta. Često se povezuje…