Analitika u sportu

Izokinetika je metoda angažovanja mišića u kojoj se tokom aktivnog pokreta bira konstantna brzina izvođenja, a otpor se prilagođava automatski….

U savremenom sportu, analitika je postala neizostavan deo odlučivanja u mnogim timovima i organizacijama. U košarci, posebno na profesionalnom nivou,…