2024 May

Preciznost u sportu igra ključnu ulogu u postizanju izuzetnih rezultata i postavljanju visokih standarda. Razvoj preciznosti u sportskim disciplinama postao…

košarka gipkost

Pojam „motorički“podrazumeva ukupnost čoveka (biološku, psihološku, socijalnu i kulturnu), posmatranu sa aspekta mogućnosti da se prvenstveno kroz udeo mišićnih naprezanja…

O tome koliko je atraktivna i popularna sportska igra odbojka, govori i podatak da je upražnjava  preko 800  miliona ljudi…