Scroll Top

Knjiga: Antropomotorika sa vežbama oblikovanja

Antropomotorika

Autor: prof. dr Aleksandar Gadžić

Čuveni profesor emeritus biologije na Univerzitetu u Vermontu i pasionirani ultramaratonac Bernd Hajnrih (Bernd Heinrich) smatra da je kretanje suština života. Pored autora ovog udžbenika, sa tom konstatacijom se verovatno slažu svi fizički aktivni ljudi na planeti, a pre svih budući profesori fizičke kulture. S obzirom na ovu misao sam od sebe nameće se zaključak da je za potpunije razumevanje kretanja čoveka neophodno upoznati se sa osnovnim informacijama o kretnim sposobnostima čoveka i načinima na koji one mogu da se unaprede.


Udžbenik Antropomotorika sa vežbama oblikovanja sastoji se iz dva dela.

Prvi deo udžbenika je podeljen na 12 poglavlja u kojima su iznete informacije relevantne za razumevanje složenog prostora antropomotorike. Gradivo je logičkim redosledom predstavljeno, od osnovnih pojmova i definicije antropomotorike, preko tema vezanih za mišićnu aktivnost, nervnu kontrolu pokreta, energetiku mišićne aktivnosti, pa do važnih informacija vezanih za procenu (testiranje) motoričkih sposobnosti. Naravno,
centralni deo prvog dela udžbenika posvećen je detaljnijim informacijama o pojedinim motoričkim sposobnostima koje se najčešće obrađuju u teoriji i praksi (jačina i snaga, brzina, izdržljivost, koordinacija, pokretljivost, ravnoteža i preciznost).


Obzirom na nedostatak stručne literature koja se posebno bavi specifičnim delom časa fizičkog vaspitanja – pripremnom fazom, a u kojoj se primenjuju vežbe oblikovanja, autor je u drugom delu udžbenika pokušao sistematski i na savremen način da obradi datu problematiku. Drugi deo rukopisa obuhvata deset poglavlјa koja su koncipirana tako da se krenulo od opštih karakteristika vežbi oblikovanja, poput obrađivanja terminoloških odrednica, kao neophodnog preduslova za uspešnu primenu vežbi oblikovanja, pa do upoznavanja sa specifičnim karakteristikama učenika/vežbača različitog uzrasta i nekih savremenih tendencija i predloga poput funkcionalne mobilnosti i stabilnosti.

Iz tog razloga autor je za potrebe FFKMS, jedinog fakulteta za sport na Univerzitetu Singidunum napisao ovaj udžbenik.

Možete preuzeti pdf verziju knjige na linku: https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43746-antropomotorika-sa-vezbama-oblikovanja

Related Posts