Scroll Top

Atletika kao baza za svaki sport i svestran razvoj dece

pexels-andrea-piacquadio-3764538

Atletika je „kraljica sportova“ (Baxit, 2021). Vrlo često spominjana fraza, ali vrlo istinita. Kompleksnost kretanja – pokreta koji su sadržani u opisu ove jedne reči daju u prilog tvrdnji da je, upravo ona, jedinstvena i vrlo zahtevna sportska grana.

 U svom okrilju, atletika sadrži hodanja, trčanja, skokove, bacanja, izvedenice svih navedenih kretanja. Učesnici u ovoj sportskoj grani mogu biti pripadnici najmlađe, ali i najstarije populacije. Dakle, uzrasna kategorija je manje važan faktor, s obzirom da bilo koja disciplina može biti prilagođena svakom učesniku. Pored atletičara – amatera ili profesionalaca, atletika je osnova za svaki sport, bez obzira da li je u okviru nekog sporta trčanje, skakanje, bacanje ili „samo“ borba, streličarstvo, skijanje, plivanje ..

Uz gimnastiku i plivanje, atletika je treća grana sporta koja se preporučuje kao bazična za (svestran/osnovni) razvoj dece od najmlađeg uzrasta. Učeći decu osnovnim oblicima kretanja, stvara se dobra baza za svaku vrstu (specifične) nadogradnje kroz budući sport kojim će se baviti, ukoliko ne ostanu u atletici. Atletika nam sugeriše da, pored nogu koje koristimo u svrhu hoda, trčanja i skokova, neophodno je pravilno i svrsishodno uključivati i ruke u celokupnu šemu pokreta.

Postaviće se pitanje „Zašto..?“

Uz dobru sinhronizaciju rada ruku, nogu i ostatka tela, kretaćemo se kao celina sa manje utroška energije, a sam pokret će biti efikasniji. Deca takmičari atletičari, od najranijeg uzrasta, se obučavaju pravilnoj tehnici trčanja i ukoliko ostaju u ovoj sportskoj grani, kroz godine se ta tehnika dovodi do savršenstva (prema svakom pojedincu), jer uvek može da se radi i usavršava kako bi tehničko izvođenje discipline bilo najbolje moguće. Pored trčanja, ostale discipline u atletici su malo kompleksnije, samim tim što se koriste rekviziti ili je neophodno izvesti više atletskih disciplina u jednoj (npr. trčanje i skok).

Već je navedeno da je atletika osnova svakog sporta – konkretno trčanje. Od najmlađih uzrasta, učeći decu pravilnoj tehnici kretanja/hodanja, zatim trčanja, stvaraju se uslovi za bolju implementaciju naučenog u sportu kojim će se dete baviti u kasnijem periodu života. Praksa je pokazala da postoji veliki broj dece (kasnije odraslih, čak i profesionalaca) koja ne poseduju osnovno predznanje o tehnici trčanja. Uz minimalan rad na korekciji i učenju određenih elemenata, deca (odrasli) dobijaju na efikasnosti u sportu kojim se bave. Vrlo često se susrećemo sa terminom „opšta priprema“ kod sportista, ali i pored nje, sastavni deo, skoro, svakog treninga sadrži atletske elemente. Ukoliko u nekom od sportova ne postoji zastupljenost „trčanja“ kao element, ova vrsta aktivnosti može da bude uključena u rad sa decom/odraslima kao vrsta treninga oporavka.

Širok spektar disciplina, atletiku stavlja na vrlo visoku poziciju u oblasti sporta, kako sa aspekta dostupnosti, tako sa aspekta prednosti i dobrih čionioca po lokomotorni sistem čoveka. Sigurno je da postoje i drugačija razmišljanja kolega, načini rada i to je sastavni deo stručne oblasti. Najbitnije je da što više dece, prvenstveno, bude uključeno u sport i da imaju zdrav, dobar, ravnomeran i raznovrsan razvoj. Koliko će atletike i njeni delovi da budu uključeni u rad sa učesnicima drugih sportova, zavisi od uzrasta, dela treninga, sezone, cilja koji je postavljen i još mnogo drugih faktora.

Pustite decu da hodaju (što više), trče, skaču i bacaju, da se nadmeću sa drugarima, takmičarima iz drugih ekipa, a manje da sede i gledaju u ekrane nadmećući se sa virtuelnim protivnicima.

Tekst napisala:

dr Slađana Rakić, predavač na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Literatura:

Baxit, U (2021). Athletics – The queen of sport. Effects of activities athletics for functional and the physical state of the human. Vol. 5Issue 6, pages: 28-29

Related Posts

Leave a comment