Scroll Top

Košarka i igrači

košarka

Prema zvaničnim podacima FIBA-e od ukupne populacije košarkaša 85% čine mladi košarkaši uzrasta do 18 godina.

Kako naći put da se od najkvalitetnijih među njima stvore vrhunski košarkaši? Adekvatnim pedagoško-vaspitnim pristupom u primeni savremene trenažne tehnologije, uz obaveznu anticipaciju u svim segmentima i sferama aktivnosti.

Od igrača se zahteva sposobnost u nadigravanju, brzina, eksplozivna snaga, okretnost, skočnost, dobro kretanje sa loptom i bez nje, preciznost šutiranja lopte u koš, izvođenje tehničkih i taktičkih zadataka i pre svega inteligenciju.

košarka

U vrhunskoj košarci danas je prisutan naglašen atletizam igrača, što uz visok nivo sportske tehnike predstavlja karakteristiku današnjeg košarkaša (Trunić, 2007). Ipak u košarci se uspeh vezuje isključivo za pobedu nad protivničkom ekipom, tako su veličine kojima se procenjuje uspešnost neke ekipe (broj koševa, skokova, asistencija itd.) relativne vrednosti. Od značaja za uspeh su faktori koji nemaju tipična materijalna, egzaktna obeležja tipa vremena, dužine, visine kao što su taktika igre, uigranost, psihodinamika tima i sl.

Široka lepeza faktora uspešnosti u košarci, čini igru interesantnom, dinamičnom sa kolektivnim i individualnim nadigravanjem i daje joj epitet «kraljice igara» (Trunić, 2018).

Tekst napisao:

prof. dr Nenad Trunić

Profesor FFKMS, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Reference:

Bar-Orr, O. (1989). Trainability of prepubescent children. Phy Sports Med, 17, 65-83.

Laver, L., Kosaoglu, B., Cole, B., Arundale, A., Bytomski, J, Amendola, A. (2020). Basketball Sports Medicine and Science. Berlin (Germany): Springer-Verlag GmbH, DE

Mišigoj-Duraković, M. (2007). Kinantropologija-biloški aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet.

Trunić, N. (2007): Trening mladih košarkaša različitih uszrasnih kategorija. Beograd: Visoka škola za sport.

Trunić, N. (2018). Osnovne košarkaške veštine. Beograd: Univerzitet Singidunum

Trunić, N. & Mladenović, M. (2014a). Osnovni principi planiranja i programiranja kondicione, tehničko-taktičke i psihološke pripreme košarkaša U16 u makrociklusu treninga. X međunarodna naučna konferencija «Izazovi savremenog menadžmenta u sportu«, 30. maj, Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Alfa Univerziteta.

Trunić, N. & Mladenović, M. (2014b). Prepoznavanje talenata i selekcijski proces za vrhunska košarkaška postignuća, in: Jukić, I., Gregov, C., Šolaja, S., Milanović, L. &

Wertheimer, V. (Eds). Kondicijska priprema sportaša, 12-godišnja međunarodna konferencija. Sveučilište u Zagrebu: Kineziološki fakultet, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. 21-22. veljača, 140-143.

Trunić, N. & Mladenović, M. (2014c). Importance of selection in basketball, Sport – Science & Practice, 4 (2), 65-81.

Ugarković, D. (2001). Osnove sportske medicine. Beograd: Viša košarkaška škola.

Weineck, J. (2001). L’allenamento ottimale. Perugia: Calcetti Mariucci editori.

Related Posts

Leave a comment