Scroll Top

Plivanje u nastavi fizičkog vaspitanja dece

plivanje bing ai

Savremen način života, pred roditelje i društvo kao primat stavlja trku za poslom i zaradom, što u privatnom i porodičnom životu rezultuje zapostavljanje fizičke aktivnost i fizičkog vaspitanja dece i mladih. Fizička neaktivnost i prekomerna i nezdrava ishrana jedni su od najvećih faktora rizika po zdravlje. Pored pada obima fizičke aktivnosti, u praksi se može uočiti i slabija posećenost, neredovna i nekvalitetna realizacija, kako obaveznog tako i vannastavnog, programa fizičkog vaspitanja i obavezne fizičke aktivnosti u školi. Ovo je posebno problematično jer je kvalitetna nastava fizičkog vaspitanja jedan od najvažnijih činilaca formiranja stava mladih prema fizičkoj aktivnosti. S druge strane, pored toga što imaju pozitivan uticaj na fizičko zdravlje i razvoj, sport i fizička aktivnost takođe su agensi socijalizacije, razvoja ličnosti, sticanja i učvršćivanja zdravih navika i izgradnje pozitivnog sistema vrednosti. Iz svih navedenih razloga uočava se potreba da se program fizičkog vaspitanja u školama inovira na način da pomogne nastavnicima da kroz njegovo izvođenje rade u korist stvaranja pozitivnog stava učenika prema samoj nastavi ali i prema fizičkoj aktivnosti uopšte.


Uvođenje plivanja, kao jedne od najzdravijih sportko-rekreativne aktivnosti, kao obaveznog programskog sadržaja fizičkog vaspitanja i obrazovanja samo je jedna od mogućih inovacija ovog tipa. Obukom plivanja i njegovim redovnim upražnjavanjem može se početi u bilo kom životnom dobu, zbog njegovog izrazito povoljnog uticaja na organizam preporučljivo je da se tim počne u najranijem uzrastu. Iz ovog razloga često se može čuti da je plivanje „sport mladih“. Ovaj epitet pored pozitivnih razvojnih uticaja podcrtava i interesovanje dece i roditelja za ovaj sport. Ako se žele iskoristiti svi benefiti koje rani početak obuke bavljenja plivanjem omogućava, važno je voditi računa da prvi kontakti deteta sa vodom budu pozitivni, za šta su u najvećoj meri odgovorni roditelji i sportski pedagozi na prvim časovima plivanja. Ako izostanu neprijatna iskustva, što u praksi i nije teško izvodljivo, dete će brzo zavoleti vodu, a to je preduslov uspešnoj obuci plivačkih tehnika.


Postoje takođe i mnogi problemi oko realizacije ideje uvođenja plivanja u redovnu nastavu. Pre svega malo je škola koje imaju bazen, a i ako ga imaju postoje materjalno-tehnički problemi u održavanju i realizaciji programa obuke plivanja. U nedostatku školskih bazena, lokalna samouprava bi trebala da se više angažuje u organizaciji kurseva obuke plivanja (osnovni i napredni kurs škole plivanja) na svom javnom bazenu ili na bazenu sportskog centra sa njene teritorije za vreme raspusta. Za ovakve akcije najvažnija je organizacija i saradnja škole, sportskog centra i lokalne zajednice dok finansijska sredstva koja treba uložiti i nisu toliko velika ukoliko se u obzir uzmu razvojni benefiti.


Uzimajući u obzir više puta uočene i opisane pozitivne uticaje redovnog bavljenja fizičkom aktivnošću na pravilan razvoj i zdravlje dece i mladih, kao i plivanje kao bazičan sport sa širokim pozitivnim razvojnim uticajem, plivanje zaslužuje mesto u sistemu fizičkog vaspitanja predškolske i školske omladine.

Tekst napisao:

Prof. dr Vladan Marković

Profesor FFKMS, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Related Posts

Leave a comment