Scroll Top

Uticaj različitih sojeva SARS CoV-2 na promene u maksimalnoj potrošnji kiseonika, ventilatornoj efikasnosti i kiseoničkom pulsu elitnih sportista

covid testiranje

Sprovedena je studija čiji je cilj bio da se proceni uticaj različitih sojeva SARS CoV-2 virusa na funkcionalni kapacitet sportista. Ukupno 220 sportista uradilo je maksilani kardiopulmonalni test opterećenjem (CPET) nakon infekcije korona virusom i pre povratka sportskim aktivnostima. 88 sportista je imalo infekciju tokom Vuhan soja, a po 66 tokom perioda pandemije Delta i Omicron sojeva.

CPET rezultati su pokazali značajno smanjenu maksimalnu potrošnju kiseonika, ventilatornu efikasnost i kiseonički puls kod sportista koji su bili inficirani sojevima Vuhan i Delta u poređenju sa sportistima koji su patili od infekcije virusom Omicron. Rani prelazak sa aerobnih na anaerobne metaboličke puteve za proizvodnju energije primećen je u grupama Vuhan i Delta, ali ne i kod sportista koji su bili zaraženi sojem Omicron. Nije bilo razlika u dobijenim rezultatima kada su upoređene varijante virusa Vuhan i Delta.

Ovi rezultati ukazuju na to da se potencijal virusa da naruši funkcionalne sposobnosti sportiste smanjuje kako pandemija napreduje, što u velikoj meri olakšava odluku za povaratak redovnim trenažnim aktivnostima sportskim lekarima i trenerima.

Tekst napisala:

Doc. Dr Tamara Stojmenović, profesor na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Related Posts

Leave a comment