Slavko Alcakovic

Videvši dati naslov, veliki broj ljudi bi odreagovao rečenicom – „Naravno da ima pozitivan aspekt, to se ne pita“. Delimično…

Performanse džudoa su kompleksne za objasniti, ponajpre što ga determinišu različiti tehnički, taktički i fiziološki parametri (Detanico i sar., 2012)….

U savremenom sportu, analitika je postala neizostavan deo odlučivanja u mnogim timovima i organizacijama. U košarci, posebno na profesionalnom nivou,…