gipkost

košarka gipkost

Pojam „motorički“podrazumeva ukupnost čoveka (biološku, psihološku, socijalnu i kulturnu), posmatranu sa aspekta mogućnosti da se prvenstveno kroz udeo mišićnih naprezanja…