Scroll Top

O nama

Portal Sport Znanje i Nauka prikuplja naučni rad profesora sa fakulteta sporta  kako iz Srbije i tako i sveta na jednom mestu! 

Portal Sport, Znanje i Nauka  predstavlja novi sportski portal na internetu Srbije. Cilj ovog portala je da posetiocima na jednom mestu prikaže sportsku temu kroz naučne radove doktora sporta i profesora koji predaju na fakultetima sporta. Želimo da kroz saradnju sa akademskim i sportskim stručnjacima omogućimo posetiocima da uživaju u zanimljivim naučnim rezultatima koji mogu da pospeše kako njihovo razumevanje sporta tako i “konzumiranje” istog.

Jedan od osnovnih motiva koji smo imali pri osnivanju ovog portala je shvatanje važnosti naučnih dostignuća i izvora koji mogu da unaprede sport.

Leave a comment