žene

Postoje uspešne žene na čelu ili visokim pozicijama državnih organizacija, kao i velikih kompanija. One su po raznim istraživanjima stekle…