trenažna tehnologija

Sve je više naučnika koji smatraju da je ljudsko telo dostiglo svoj maksimum. Međutim, sportska industrija nameće potrebu za obaranjem…