sportovi

Sportske kompanije su usmerile svoje interesovanje prema sportovima tražeći način kako da ponude svoje proizvode novim ciljnim grupma. Analizirajući sportove,…