fizička aktivnost

Fizička aktivnost u adolescenciji može doprineti razvoju zdravih životnih stilova kod kasnije odraslih osoba, što može pomoći u smanjenju incidencije…