Scroll Top
Menadžment predškolskog sporta
Deca & sport

Stvaranje vrhunskog sportiste počinje od najranijeg uzrasta, dosta zavisi od porodice i okruženja u kojem dete odrasta i zahteva velika odricanja. U periodu od druge do pete godine, deca počinju da stvaraju potrebu za trčanjem i tada je ključni period za razvijanje eksplozivnih mišićnih vlakana koja će im u sportskoj karijeri biti od presudne važnosti. U tom uzrastu decu treba što više stimulisati za slobodnim kretanjem, dok ih nikako ne treba sputavati, najčešće se plašeći padova, povreda i potencijalne materijalne štete.

Proces stvaranja vrhunskog sportiste – genetske predispozicije

Genetika predstavlja veoma bitan faktor pri proceni mladog sportiste. Za sportove kao što su atletika, košarka, odbojka, plivanje i vaterpolo, visina i dužina ekstremiteta predstavljaju presudan faktor. Treneri su usmereni ka podacima o visini roditelja kako bi napravili procenu rasta svakog mladog sportiste. Za sportove kao što su košarka, odbojka, plivanje i vaterpolo, deca čiji su roditelji visoki imaju u startu veći osnovni potencijal da budu visoki. Takođe, pored visine roditelja gleda se i sportski pedigre. Deca čiji su roditelji bivši sportisti se smatraju da poseduju sportski pedigre. Koordinacija i tehnika u prvim kontaktima sa sportskim disciplinama dosta govori o talentu i potencijalu koji dete poseduje. Proces stvaranja vrhunskog sportiste počinje od najranijeg uzrasta.

Predškolski sport

U predškolskom uzrastu, za stvaranje budućih sportista, preporučuje se da se deca bave bazičnim sportovima: atletikom, gimnastikom i plivanjem. Ovi sportovi se smatraju osnovom za budući zdrav psihofizički razvoj svakog pojedinca. Naravno, treba uzeti u obzir i uslove za bavljenjem bazičnim sportovima, pogotovo u predškolskim ustanovama. (Radošević, 2017)[1]

Modernizacija, nove tehnologije i ideje, stvorile su želju za stvaranje strategije otvaranja sportskih vrtića, neophodnih za stvaranje budućih sportista kojima će se posvetiti pažnja od rođenja. Osnovni uslovi koji moraju da se obezbede su kvalitetni stručni kadrovi za rad sa decom kao i trenažni uslovi u okviru vrtića i predškolskih ustanova u vidu dečijih atletskih trim staza koje ne zauzimaju veliku površinu i koje bi se izgradile u svim vrtićima. Za gimnastičke vežbe uslovi već postoje u vidu učionica ili sala gde postoji još samo potreba za stručnjačama. Najteže uslove podrazumeva plivanje jer je izgradnja malih bazena finansijski preskupa, zahteva veliku površinu a takođe je skupo i održavanje. Trenutno, jedino rešenje se može naći u već postojećim bazenima i školama plivanja za decu. Decu nikako ne treba forsirati da se bave sportom protiv njihove volje jer će to stvoriti kontraefekat. Igra je najbolji način da se deca motivišu da zavole sport, dok je organizovanje dečijih takmičenja najbolji način da se deca selektuju i usmere na sportove u kojima su talentovani.

Na žalost, trenutno situacija u vrtićima po Srbiji pokazalo je manjak želje, volje i uslova za rad sa decom u sportu jer vrtići nemaju adekvatne kadrove poput profesora fizičkog koji bi se bavili usmeravanjem dece ka sportu, dok se učiteljicama poimanje sporta svodi da puste decu u dvorište da se sama igraju. Upravo je iz tih razloga neophodna „Strategija razvoja sporta u predškolskim ustanovama“ koji bi se bavio stvaranjem budućih sportista.

Teks napisao: dr Igor Radošević profesor jedinog fakulteta za sport na Univerzitetu Singidunum

[1] Radošević, I., Gavrilović, A., Veselinović, J., Parčina, I., (2017). Management of Preschool Sport –  The role of basic sports in preschools, Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 15 (3), ISSN 2406-0496, p.487 http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/3354/2629


 

Leave a comment