Scroll Top

Džudo

pexels-kampus-production-6765017

Vreme potrebno za visoki nivo adaptiranosti zavisi od složenosti sportske discipline kao i od njene psihološke i fiziološke zahtevnosti. Što je sport komplikovaniji i teži, biće potrebno duže vreme da bi došlo do nervno-mišićne i funkcionalne adaptacije.

Sistematski i organizovani program treninga izaziva nekoliko promena. Te promene su organske i funkcionalne, većina sportista doživljava nervno-mišićne, kardiovaskularne, respiratorne i biohemijske promene. Fizičko vežbanje utiče i na psihološko poboljšanje.

Mnogi autori opisuju džudo kao eksplozivan sport, sa velikim rezervama anaerobnih kapaciteta, koji su potpomognuti sa dobro razvijenim aerobnim karakteristikama (Callister i saradnici, 1991). Džudo je karakterističan po kratkom trajanju borbe, velikog intenziteta, sa prekidima efektivnog trajanja za seniore od pet minuta borbe, a za  seniorke, juniore i juniorke od četiri minute borbe.

Džudo je primarno anaeroban sport u kojem akcije traju u proseku 10 – 30 sec., a intervali prekida, tj. odmora 10 – 15 sec. To se treba ravnati prema radu i odmoru približno 2:1 i 3:1. Periodi odmora često involviraju submaksimalan rad, izvođenjem akcija za uspostavljanjem garda između svake uspešno izvedene akcije. Ovaj period dozvoljava kraći period za popravak kao pripremu za sledeći napad.  

Takmičarski džudo zahteva iskorištavanje aerobnih i anaerobnih sistema dobijanja energije. Trening u džudou pridaje naročiti značaj na fokusiranju razvoja aerobnih i anaerobnih sistema.

Praktična primena za sportske naučnike i trenere povlači za sobom razumevanje da aerobni kapaciteti nisu najvažniji u fizičkom razvoju, tj. napredovanju vrhunskih džudista. Džudo treba dobru razvijenu aerobnu bazu i aerobne radne kapacitete i on može biti razvijen tokom prirodnog takmičarskog vežbanja. Trening u džudou bi trebao težiti ka poboljšavanju opšte pripremljenosti, dok će trčanje biti sredstvo razvoja bazične sposobnosti (Matsumoto i saradnici, 1978).

Džudo pripada grupi polistrukturalnih acikličnih sportova u kojem dominiraju aciklična kretanja, što znači da ga možemo opisati kao aktivnost posebne kompleksnosti, u kojoj je cilj simboličnom destrukcijom savladati protivnika. Džudo je okarakterisan kao intermitentan visokointenzivan borilački sport (Franchini i saradnici, 2009; Franchini i saradnici, 2011), koji se sastoji od mnoštva različitih tehnika i akcija tokom meča. Džudista nastoji da baci svog protivnika na leđa ili da ga kontroliše tokom borbe u parteru (Bala i Drid, 2010; Drid i saradnici, 2010).

Džudo je olimpijski sport, a organizuju se još i svetska i kontinentalna prvenstva, kao i svetski i kontinentalni kupovi. U prethodnoj deceniji u džudo su uvedena i grand pri i grand slem takmičenja. U džudou se borci takmiče u 7 težinskih kategorija i za žene i za muškarce. Međunarodne džudo organizacije organizuju takmičenja za starosne uzraste kadeta (15–17 godina), juniora (18–20 godina), seniora (preko 19 godina) i veterana (stariji od 30 godina).

Raznovrsna tehnika u džudou usložnjava strukturu same borbe i zahteva pravovremeno izvođenje tehnike, kao i njenih pojedinih faza, korišćenjem celokupnog potencijala borca koji je u stanju da primeni tehničko-taktičke stereotipe koje je usvojio, kao i da ih trenutno reorganizuje u smislu napadačkih i odbrambeno-protivnapadačkih programa delovanja. Svaki džudista ima urođene sposobnosti, izvestan stepen sazrevanja, prethodna iskustva u izvođenju tehnika, izvestan stepen motivacije i emocija.

Tekst napisao:

doc. dr Dragan Atanasov, profesor FFKMS, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Literatura:

Bala, G., Drid, P. (2010). Anthropometric and Motor Features of Young Judoists in Vojvodina. Collegium Antropologicum, 34(4), 1347-1353.

Callister, R., Callister, RJ., Staron, RS., et al. (1991). Physiological characteristics of elite Judo athletes. Int J Sports Med, 12, 196-203.

Detanico, D., Dal Pupo, J., Franchini, E., dos Santos, S.G. (2012). Relationship of aerobic and neuromuscular indexes with specific actions in judo. Science & Sports, 27(1), 16-22.

Related Posts

Leave a comment